Official Health Forum Webex Livestream

Sundin po lamang ang segregation at basic rules na ipinatutupad:

  1. Hanggat maaari ay ang pasyente or 1 kasama sa bahay lamang ang humarap sa meeting
  2. Iwasan ang iba pang ingay na makakagambala sa gagawing pag-uusap (i.e. bukas na TV at Radyo or gadgets, iba pang ingay sa paligid)
  3. Ihanda na ang mga kakailanganin bago pa ang scheduled meeting (i.e. lab results kung meron man)
  4. Pagkatapos ng inyong consultation, mag-logout/leave sa meeting room at mag-message sa Health Forum facebook page, ibigay ang inyong complete name, age, mobile no., address at case para kayo ay maasikaso ng aming online customer support personnel.

Schedule of Livestream

Tuesday / Friday - 4PM onwards

Wednesday / Saturday - 2PM onwards

JOIN the ROOM